0905 960 197

Tài liệu học: Chẩn đoán và điều trị chóng mặt do tai

Ngày đăng 29-11-2019

Tài liệu học: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT DO TAI

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Tấn Phong

Trưởng khoa tai – Bệnh viện TMH TW

Phó chủ nhiệm bộ môn: TMH – ĐHYHN