0905 960 197

HỆ THỐNG NỘI SOI FUJIFILM SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI

(TẦM SOÁT SỚM UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA)

Model tương thích: VP-7000, EP-6000

Hotline: 0931121319  – 0905960197

Sản phẩm được giao và lắp đặt miễn phí tận nơi.