0905 960 197

Rung nhĩ có gì mới từ HRS và EHRA 2018

Ngày đăng 03-06-2020

Rung nhĩ có gì mới từ HRS và EHRA 2018

TS.BS Trần Văn Đồng

Viện tim mạch Việt Nam – Chủ tịch phân hội nhịp tim Việt Nam

Xem sản phẩm: MÁY ĐIỆN TIM FUKUDA