0905 960 197

Những thách thức trong điều trị trào ngược họng thanh quản hiện nay

Ngày đăng 14-12-2019

Tài liệu: Những thách thức trong điều trị trào ngược họng thanh quản hiện nay

BSKCKII:Hoàng Đình Ngọc 

Phó giám đốc: Bệnh viện tai mũi họng TW